Yükleniyor
www.cappabilisim.com

MENÜ

PostgreSQL Eğitimlerimiz

HomePages

  1)POSTGRE SQL VERİ TABANI EĞİTİMİ :

  PostgreSQL, veritabanları için ilişkisel modeli kullanan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen bir veritabanı yönetim sistemidir. PostgreSQL aynı zamanda iyi performans veren, güvenli ve geniş özellikleri olan bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi'dir. Hemen hemen tüm UNIX ya da Unix türevi (Linux, FreeBSD gibi) işletim sistemlerinde çalışır. Ayrıca NT çekirdekli tüm Windows sistemlerde de çalıştırılabilir. PostgreSQL ücretsiz ve açık kodludur.

  PostgreSQL diğer ticari ya da açık kodlu veritabanlarında bulabileceğiniz özelliklerin hemen hemen hepsini (ya da daha fazlasını) kapsar. PostgreSQL özellikleri (PostgreSQL FAQ’da listelendiği gibi)


   -Transactions
   -Subselects
   -Views
   -Foreign key referential integrity
   -Sophisticated Locking
   -User-defined types
   -Inheritance
   -Rules
   -Multi-version concurrency control
   -HOT
   -Point-In-Time-Recovery
   -Warm Standby


  Eğitimci Hakkında:

  Deniz Çolak

  İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Çeşitli Yazılım firmalarında çalıştıktan sonra, İski de bir süre oracle veri tabanı ile ilgili çalışmıştır. Daha sonra Kamu kurumunda veri tabanı biriminde çalışmalara başlamıştır. Kritik pek çok sistemin veri tabanı yöneticiliğini yapmıştır. Kendi geliştirdiği açık kaynak kodlu veri tabanları için süreklilik sistemi önemli kamu kurumlarında kullanılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok projede yer almıştır. Özel sektöre ve kamu kurumlarına Postgresql veri tabanı eğitimleri vermiştir.

  Uzmanlık alanları:

   -Oracle veri tabanı yönetimi,
   -Oracle GRID(RAC) mimarisi ve felaket kurtarma sistemleri,
   -Postgresql veri tabanı yönetimi ve Felaket Kurtarma Sistemleri,
   -Açık kaynak kodlu veri tabanı cluster sistemleri,
   -Mysql veri tabanı yönetimi

  Çalıştığı Veritabanları:

  Oracle,Postgresql,DB2,Mysql,SQLserver

  Verdiği Eğitimler

   -Postgresql Eğitimleri
   -Genel Veri tabanı Eğitimleri (Tüm veri tabanlarında ortak olan konular)
   -Temel Linux Eğitimi  Postgresql de Sunucu Konfigurasyonu (Postgresql.conf) Uygulamaları

  postgresql.conf PostgreSQL konfigürasyon dosyasıdır. Yeni bir veritabanı kümesi (database cluster) oluşturulduğunda initdb programı tarafından oluşturulur. Genellikle veri dizininde bulunur. opsiyon = değer tipinde satırlardan oluşur. Örn.: port = 5432
  # yorum satırı Sunucu başlatıldığında veya SIGHUP sinyali aldığında yeniden okutulur. SIGHUP sinyali için "pg_ctl reload" veya "service postgresql reload" kullanılabilir. Bazı konfigürasyon parametrelerinin geçerli olabilmesi için sunucunun kapatılıp yeniden başlatılması (restart) gerekir. Konfigürasyon parametreleri, sunucuya komut satırından da verilebilir: Örn.: postgres -c log_connections=on -c log_destination=’syslog’ Komut satırındaki opsiyonların postgresql.conf'a göre üstünlüğü vardır. Bazı konfigürasyon parametreleri SQL oturumu sırasında geçerli olmak üzere SET komutuyla da değiştirilebilir.
  Örn.: SET ENABLE_SEQSCAN TO OFF; Konfigürasyon parametreleri - Dosya konumları - Bağlantı ayarları - Güvenlik ve kimlik doğrulama - Kaynak kullanımı - Write Ahead Log (WAL) - Sorgu planlama (Query planning) - Hata raporlama ve loglama - Çalışma zamanı istatistikleri (Run-time statistics) - Otomatik vacuum işlemi - İstemci bağlantı varsayılan değerleri - Kilit yönetimi (Lock management) - Versiyon ve platform uyumluluğu - Önceden belirlenmiş opsiyonlar (Preset options) - Diğer opsiyonlar
  Dosya konumları : data_directory = Veri dizininin bulunduğu yeri tarif eden parametredir. hba_file = host-based authentication konfigürasyon dosyası bu dosyada hangi sunucudan hangi kullanıcı ile nasıl bir bağlantı yetkisine sahip olunduğu bilgisi tutulur. ident_file = (pg_ident.conf) ident authentication konfigürasyon dosyasıdır. İşletim sistemi kullanıcalırın veritabanı kullanıcısı gibi veritabanına bağlanma yetkilerin tanımlandığı dosyadır.
  Bağlantı ayarları : listen_addresses = Sunucunun dinleyeceği soketleri belirtir. Varsayılan değeri "localhost" tur. Bu değer set edildiğinde tcp/ip soket açılmaz sadece local bağlantı yapılarbilir. Virgülle ayrılmış şekilde ip adresleri girilerek sunucunun hangi ip veya iplerden dinleme yapacağı belirlenir. "*" değeri verilirse sunucu üstündeki tüm ipler der veritabanı hizmeti verileceği anlamına gelir. port = (Varsayılan: 5432) veritabanı hizmetinin verileceği portu belirtir. max_connections = Sunucuya maksimum eş zamanlı yapılabilecek bağlantı sayısını belirtir.
  Güvenlik ve kimlik doğrulama authentication_timeout = İstemci kimlik doğrulamasının tamamlanabileceği maksimum süre (Varsayılan: 1 dakika) ssl = SSL bağlantılarına izin verilmesi password_encryption = CREATE USER ve ALTER USER için ENCRYPTED veya UNENCRYPTED olarak belirtilmediğinde parolaların şifrelenmesi veya şifrelemmemesini tanımlar. Background writer (Arka plan yazıcı) : Shared buffer'da değişiklik yapılmış sayfaları (pages), belli aralıklarla diske yazan bir sunucu prosesidir. Diğer zamanlar uyku modundadır.Bu şekilde, sunucu proseslerinin yazma işlemini beklemesini engeller. Sorgu performansı açısından faydalıdır. Değerin düşürülmesi değişiklik yapılan sayfaların daha sık yazılmasına sebep olabilir. Buda toplam I/O yükünü artırabilir. Çok fazla artmasıda sunucu hafızasında daha fazla yük oluşmasına neden olur. bgwriter_delay :Background writer'ın çalışma zamanları arasındaki süre (milisaniye) (Varsayılan: 200 ms) bgwriter_lru_maxpages : Her seferinde Background writer tarafından yazılacak maksimum buffer sayısı (Varsayılan: 100) bgwriter_lru_multiplier : Yazılacak buffer sayısını belirleyen katsayı Aşağıdaki konulardaki konfigürasyon parametreleri ilgili bölümlerde detaylandırılacaktır:
  Bellek kullanımı Write Ahead Log (WAL) Arşivleme İstatistik toplayıcı Sorgu planlama Otomatik vacuum Yerelleştirme Sistem Katalogları

POSTGRESQL EĞİTİM KONULARI


  1) Genel PostgreSQL Eğitimi ve Kurulum:
 • PostgreSQL'e Giriş
 • PostgreSQL Kurulumu
 • PostgreSQL Araçları
 • SQL Kullanımı
 • Serial, Kısıtlar (Constraints), Sorguların birleştirilmesi, LIMIT ve OFFSET, Veri tipleri, Triggers (Tetikler), Rules (Kurallar), Inheritance (Kalıtım), Tablespace, Büyük nesnelerin yönetimi, ...

  2) PostgreSQL Veritabani Yönetimi:
 • Sunucu Konfigürasyonu (postgresql.conf)
 • Sistem Katalogları
 • information_schema
 • Veritabanı Rol ve Yetkileri
 • İstemci Kimlik Doğrulama (pg_hba.conf)
 • Rutin Veritabanı Bakımı
 • Yerelleştirme (Localization)

  3) PostgreSQL Yedekleme:
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma
 • SQL Dump
 • Dosya Sistemi Seviyesinde Yedekleme
 • Sürekli Arşivleme (WAL) - PITR

  4) Yüksek Erişilebilirlik (Clustering):
 • Hot Standby Sunucu Oluşturma
 • openUP Yazılımı ile Ortak Disk Erişimli Cluster sistemi

  5) PostgreSQL Performans:
 • EXPLAIN Komutu
   -Veritabanı Aktivitelerini Gözlemleme
   -Standart Unix Araçları
   -İstatistik Toplayıcı
 • Toplu Veri Aktarımı
 • Temel Bazı Konfigürasyon Parametreleri
 • Fonksiyonlar ve Performans
 • Partitioning uygulamaları

  6) PostgreSQL Programlama:
 • PL/pgSQL
   - Kurulumu
   - Genel Yapısı
   - Tanımlamalar (Declarations)
   - Statements
   - Kontrol Yapıları (Control Structures)
   - Cursor
   - Hata Mesajları
   - Trigger Prosedürler
   - Polimorfik Fonksiyonlar
 • PL/Python
   - Kurulum
   - Fonksiyonlar
   - Trigger fonksiyonlar
   - Veritabanı erişimi

  • 7) PostgreSQL'e Geçiş (Database Migration):
  • - Sentaks ve Veri Tipleri
  • - Orafce (Oracle uyumluluk fonksiyonları)
  • - Ora2pg

  Not : İlk 5 madde 4 günlük Postgresql eğitimi şeklinde düşünülebilir. 6 ve 7 ayrı bir eğitim konusu olabilir. Genel veri tabanı Eğitimi Veri tabanından bağımsız 2 günlük bir eğitim şeklinde düşünülebilir.

  Postgresql Veritabanı Yönetimi Barman Full ve Ardışık(Incr.) Yedek Alma Sistemi ve Kurulumu Postgresql 9.3 HotStandby Kurulumu Postgresql 9.0 HotStandby Postgresql Materialized View Oluşturma Veritabanı full backup script örneği (Postgresql,MySQL) Açıklama: Full backup alma,eski backup silme,şıkıştırma,diski kontrol etme,mail atma işlemlerini birlikte yapan, Postgresql ve MySQL veritabanları için kullanılabilecek python ile yazılmış güzel bir script örneği Postgresql de Tablo Bölümleme (Table Partition) Uygulamaları Açıklama : Postgresql de Tablo Bölümleme (Table Partition) uygulamaları ve sorgu performansına etkilerini gösteren bir örnek.

  Detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız... 0850 420 25 80
  Eğitimlere katılmak ve detaylı bilgi almak için info@cappabilisim.com

Bir kahve ikram edelim, ayrıcalıklı hizmetlerimizi anlatalım unutmayın, Cappa Beykoz Kavacıkta!